Cung cấp các sản phẩm bao FIBCs như jumbo bag, bulk bag, Big bag, Container bag, Sling bag… từ nhà máy sản xuất tới khách hàng dựa trên giá trị cốt lõi: “Chất lượng ổn định – Giá bán cạnh tranh – Phục vụ chuyên nghiệp“.