Bao U-Panel

Tên sản phẩm: Bao U-Panel miệng trùm, đáy phẳng, đai góc
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà cung cấp: EPP Vietnam Co., Ltd