Tubular Jumbo Bag 37

85,000.00

Tên sản phẩm: Bao vuông, miệng trùm, đáy phẳng
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà cung cấp: EPP Vietnam Co., Ltd

Danh mục:

Mô tả