Jumbo Bag 12

120,000.00

Tên sản phẩm: Bao vuông miệng nạp, đáy xả, đai ngang, đai bo miệng
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà cung cấp: EPP Vietnam Co., Ltd