Circular Jumbo Bag 04

90,000.00

Tên hàng: Bao tròn miệng ống nạp, đáy phẳng
Ứng dụng: Đựng quặng
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà cung cấp: EPP Việt Nam