Recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG NHÂN – LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

Công ty TNHH EPP Việt Nam hiểu rằng nhân lực là nền tảng cho những thành công và là yếu tố chủ chốt trong sự phát triển của công ty trong tương lai. Trong những năm qua, Công ty TNHH EPP Việt Nam luôn chú trọng tới việc tuyển dụng và giữ vững đội ngũ nhân viên,…

Continue Reading