Bao Jumbo Bag

Công ty TNHH EPP Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm Bao bì Jumbo Bag, Big Bag, Sling đựng Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Nông sản, Phân bón, Hóa chất, Xi măng, Than, Quặng, Khoáng sản ... với chất lượng ổn định, giá bán cạnh tranh và chuyên nghiệp.

Bao bì PP, BOPP

Công ty TNHH EPP Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì PP, BOPP cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản, phân bón, hóa chất... với chất lượng ổn định, giá bán cạnh tranh và chuyên nghiệp.

Bao bì KP, KPK

Công ty TNHH EPP Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm Bao bì KP, PK, KPK cho các nhà máy sản xuất thực phẩm, xi măng, hóa chất, nông nghiệp ... với chất lượng ổn định, giá bán cạnh tranh và chuyên nghiệp.

WHY YOU SHOULD CHOOSE EPP ?

QUALITY

EPP Vietnam Co., Ltd has experience in producing PP Jumbo Bag, PP Woven Bag, BOPP; strict quality management system; Take initiative in materials for production needs. Therefore, we are committed to "QUALITY" of products to customers.

PRICE

EPP Vietnam Co., Ltd has strict cost control procedures; qualified workers; machinery and equipment modern; sales channels modern; take initiative in financing; Take initiative in materials for production. From there, reduce the cost of production and meet the needs of customers with "Competition price".

PROFESSION

EPP Vietnam Co., Ltd. has sales and customer management team "PROFESSIONAL". The "PROFESSIONAL" is reflected in the "Receive Information", "Information Processing" and "Meet the needs" of customers.