Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN SALES – LÀM VIỆC TẠI KĐT ECOPARK

Công ty TNHH EPP Việt Nam hiểu rằng nguồn nhân lực là nền tảng cho những thành công và là yếu tố chủ chốt trong sự phát triển của công ty trong tương lai. Trong những năm qua, Công ty TNHH EPP Việt Nam luôn chú trọng tới việc tuyển dụng và giữ vững đội ngũ nhân…

Xem tiếp